Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cap de Departament de Gestió del Verd Urbà i Espais NaturalsTermini de presentació de candidatures: Des de 28/02/2020 fins el 09/03/2020, inclòs

Presentació de candidatures:

Les persones interessades en participar en la provisió del lloc de treball i que compleixin els requisits, hauran de presentar la seva candidatura mitjançant correu electrònic a seleccio@badalona.cat.

Sistema d’ocupació: Comissió de serveis (període 2 anys)

Requisits exigits:

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Grup: A2

Titulació: Grau o equivalent, en especialitats de ciències del medi ambient o similars.

Documentació a presentar:

    • Currículum vitae detallat i actualitzat

    • Titulació requerida

    • Acreditació de ser personal funcionari de carrera en el grup requerit

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat; telefònicament: 93 483 26 21

Fitxa del lloc: Descripció de missió, funcions i retribucions


Comparteix