Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Viceinterventor/aTermini de presentació de candidatures: Fins el 31/10/2019, inclòs

Presentació de candidatures:

Les persones candidates interessades en participar en la provisió del lloc de treball i que compleixin els requisits, hauran d'enviar el seu currículum vitae detallat al correu electrònic seleccio@badalona.cat.

Sistema d’ocupació: Comissió de serveis (període 2 anys)

Requisits exigits:

Classe de personal: Funcionari/ària d’administració local amb habilitació de caràcter nacional

Grup: A (subgrup A1)

Documentació a presentar: Currículum vitae detallat i actualitzat.

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat; telefònicament: 93 483 26 21 / 93 483 28 56

Fitxa del lloc: Descripció de missió, funcions i retribucions


Comparteix