Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Comissió de serveis (personal d'altres administracions)


Intervenció municipal (de caràcter temporal)

Cap del Servei de Patrimoni

Cap del Servei de Contractació

Tècnic/a superior dret (en matèria d''Intervenció)

Tècnic/a de Planificació Estratègica B (en matèria d''Igualtat)

Tècnic/a Planificació Estratègica A1 (matèria d''informàtica)

Cap Departament de Fiscalització i Seguiment Econòmic OA/SMM

Cap de Departament de Gestió del Verd Urbà i Espais Naturals

Cap del Departament de Protocol i Relacions Institucionals

Cap del Departament de Ciutadania (Dona i Gent Gran)

Tècnic/a de Planificació Estratègica B

Viceinterventor/a

Cap Servei de Serveis Socials

Tècnic/a mitjà/ana Arquitectura (2 llocs)

Tècnic/a superior Arquitectura

Cap del Departament de Participació Ciutadana