Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

FuncionsEl consell d’entitats del districte té les funcions següents:

a) Informar de les propostes municipals que afectin el districte i dels projectes d’interès global de ciutat.

b) Fer propostes de noves actuacions.

c) Demanar informació sobre temes del seu interès.

d) Proposar la realització d’audiència pública de conformitat amb allò previst en els articles 15 i 16.

e) Proposar les inversions que cal fer en el districte per tal que es tinguin en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals.

f) Fomentar la coordinació entre les associacions del districte i entre aquestes i l’ajuntament.


Comparteix