Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Vehicle per la neteja intensiva de contenidorsRespon a la unificació de totes les recollides a un únic sistema en la major part de la ciutat i la necessitat de preveure la neteja de les àrees d’ubicació combinant l’elevació del contenidor amb la neteja per sota, optimitzant els medis humans i materials dedicats a aquesta tasca.

El vehicle està constituït per un conjunt de grup d’aigua calenta a pressió i un alçacontenidors de càrrega lateral. Quan el vehicle arriba a una ubicació de càrrega lateral, l’equip alça el contenidor de terra sobre la seva caixa, i mitjançant el grup d’aigua calenta a pressió, un operari neteja l’exterior del contenidor i el terra de la ubicació, normalment ocult pel contenidor.


Comparteix