Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pont del petroli
Amb el nom de Pont del Petroli es denomina a Badalona l’antiga instal·lació que l’empresa CAMPSA (actualment CLH) tenia per a la descàrrega de productes petrolífers a la platja. L’estructura que hi ha actualment és de principis dels anys 60 i va deixar de ser utilitzada per a les seves funcions industrials l’any 1990.S’endinsa en el mar uns 250 m. oferint una vista privilegiada des del mar, de la ciutat de Badalona.

El 6 de juny de 2009 es va obrir al públic el Pont del Petroli ja totalment remodelat i com un espai singular amb un ús ciutadà i científic al mateix temps, pràcticament únic. Amb aquesta posta en servei es possibilita per primera vegada una visió molt diferent de la ciutat de Badalona des del mar. El Pont del Petroli es converteix en passeig, punt de trobada, mirador i referent del futur passeig marítim d’aquesta ciutat.

La seva estructura consta dels següents elements:

    • Palissada d’accés

Té una tipologia estructural de pont de bigues. Té una longitud total de 235 m i una amplada de 3,20 m. La distància entre pilones és de 15 m . La secció tipus del tauler és en forma de lletra “pi”, formada per dues bigues de formigó pretensat en forma de T i unides entre sí.

Les bigues es recolzen en uns capçals carregadors transversals de formigó que són molt més amples que les bigues ja que per aquest espai passaven les canonades per on circulaven els productes petroliers fins a dins de la factoria.

Cada capçal està suportat per dues pilones metàl·liques inclinades transversalment. Dos dels 16 capçals estan suportats per quatre pilones.

El total de pilones de la palissada és de 36 i tenen un diàmetre de 392 mm amb un gruix de paret de 12 mm. La clava original dels pilons és de 6 m en el fons marí.

    • Plataforma

La plataforma de descàrrega està situada al final de la palissada i té una superfície de 100 m2. Està suportada per 20 pilones metàl·liques de les mateixes característiques que les de la palissada.

En aquesta plataforma en el costat Barcelona hi ha una balisa lumínica que senyalitza la presència del pont.

La fondària màxima a la punta del Pont del Petroli és de 10-11 m i l’altura sobre el nivell del mar és de 6 m.

Restauració del Pont del Petroli

Les obres de restauració del Pont del Petroli s’han desenvolupat i executat per etapes, amb una actuació prèvia que va ser el desaparellament dels Ducs d’Alba (anys 2002 i 2003), nom amb què es coneixen les estructures que estaven a prop de la plataforma final del pantalà i que servien per amarrar els vaixells.

El 23 de juliol de 2004 es van recepcionar les obres corresponents a la Fase I consistents en la rehabilitació i protecció per consolidar els pilons metàl·lics.

El mes de novembre de 2008 es van iniciar les obres de la Fase II que van acabar el juny del 2009

Gestió científica del Pont del Petroli

Una altra de les característiques destacades del Pont del Petroli és la seva vessant científica ja que aquesta estructura, gràcies a l’acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Laboratori d’Enginyeria Marítima),també funcionarà com a estació meteorològica i estació oceanogràfica. Aquest equipament consta dels instruments necessaris per mesurar la direcció i la velocitat del vent, el registre de pluges, la pressió atmosfèrica, la radiació solar i la temperatura i humitat. L’estació oceanogràfica, que està submergida, aportarà dades sobre la temperatura de l’aigua, la salinitat, la direcció i intensitat dels corrents i l’alçada i direcció de les onades. Aquests aparells s’han pogut adquirir mitjançant un ajut de la Fundació “La Caixa”

Recordem que el Pont del Petroli compta amb la seva pròpia pàgina web, www.pontdelpetroli.org, la qual facilita les dades en temps real. Estructures similars a aquesta en trobem als Estats Units, a Austràlia i al Japó, però cap d’aquestes compatibilitza l’ús social amb l’ús científic .

Poema de Jordi Sarsanedas sobre el pont del Petroli

A la plataforma situada a l’extrem del Pont del Petroli es pot llegir una placa que reprodueix el poema escrit per Jordi Sarsanedas i Vives després d’una visita al Pont del Petroli un 4 d’abril de 2006.

Pont del Petroli

T’accepto, figura clara,
faula que em convoca
a ser dòcil a una teva
llei de confiança.


Tu, amb gest eficaç
adreces a l’horitzó
la teva meitat de signe
perquè ─ així ho fantasiejo ─
algú d’enllà atengui,
algú respongui per mi.

Ventura feliç:
allò que no vindrà mai
però no deixa de poder venir,
de voler venir.

Jordi Sarsanedas

(Barcelona, 1924 ─ 2006)

PREMI D’ HONOR DE LES LLETRES CATALANES


Comparteix