Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consell de persones gransQuè és?

El Consell de les Persones Grans de Badalona és un òrgan consultiu i de participació sectorial creat d’acord amb el que disposen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d’abril), i els articles 40 al 42 de les Normes reguladores de la participació ciutadana. El Consell pretén afavorir la participació en els assumptes municipals relacionats amb la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones grans. Vol ser, a la vegada, un marc estable per a la comunicació entre les persones grans i les associacions i entitats ciutadanes.

On és?

La secretaria del Consell és a:

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r pis (edifici del Viver)

08911 Badalona

Tel. 934 832 935

A/e: c_personesgrans@badalona.cat

Informació relacionada

- Normativa

Normes Consell de les Persones Grans de Badalona

Servei responsable

Departament d’Atenció Territorial Polivalent

Unitat de Suport i Gestió de Serveis

Pl Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r pis (edifici del Viver)

08911 Badalona

Tel. 934 832 935

A/e: c_personesgrans@badalona.cat


Comparteix