Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

10è aniversari del CIB 2004-2014El 29 de novembre de 2004 es va constituir el Consell dels Infants de Badalona (CIB). En el Plenari del CIB que es farà el 12 de novembre de 2014 s’acordarà el programa d’activitats vinculades a la celebració d’aquest aniversari.

El CIB està vinculat, actualment, a l’Àmbit d’Atenció a les Persones i pretén afavorir la participació dels infants en els assumptes municipals. El Consell dels Infants de Badalona té per objecte assolir les finalitats següents:

-Potenciar i dinamitzar la participació dels infants de Badalona, afavorint el pensament crític i el debat sobre la vida de la seva ciutat.

-Promoure un escenari educatiu i participatiu perquè els infants puguin expressar-se lliurement en relació amb els temes que els interessen.

-Potenciar un espai on els infants puguin intercanviar experiències i coneixements.

-Donar a conèixer el punt de vista dels infants en tots els temes relacionats amb la vida de la ciutat.

-Difondre l’acció del CIB sobre la importància de la participació dels infants i la conveniència de tenir present la seva visió de la ciutat.

-Conèixer i valorar el conjunt de serveis i activitats que es fan a la ciutat d’interès per als infants i fer propostes per a la seva millora.

-Elaborar i aprovar el Pla d’acció, general i per cursos, del CIB.

Principis i marc normatiu sobre la participació dels infants:

-Declaració dels Drets de l’infant (ONU, 1959).

-Constitució espanyola (1978).

-Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU, 20 de nov. 1989).

-Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (2003).

-Carta de Ciutats Educadores (Barcelona 1990, revisada a Gènova 2004).

-Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006).

-Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona (2001).

-Reglament del Consell dels Infants de Badalona (2004).

-Declaració del Consell dels Infants de Badalona (curs 2007-2008).

-Reglament Orgànic Municipal (2009).

-Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (14/2010, de 27 de maig).

-Pacte per a la infància a Catalunya (19 de juliol de 2013).

-Decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya (23 de juliol 2014).


Comparteix