Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consells sectorialsEls consells sectorials són aquells òrgans de participació que canalitzen les inquietuds i iniciatives ciutadanes al voltant de temes concrets com per exemple: l'escola, la cultura, l'esport, el medi ambient, el consum, els joves, la dona o la gent gran.

Poden fer propostes, informes, consultes i suggeriments, en temes relacionats amb l’àmbit sectorial que es tracti. Els representants dels consells sectorials poden assistir a les sessions dels consells de districte o de ciutat amb veu i sense vot quan es tractin temes relacionats amb les seves funcions.


Consells dels infants

Consell de Benestar Social de Badalona

Consell Municipal de la Dona

Consell de mobilitat

El Consell de Mobilitat sostenible i transport públic és un òrgan consultiu que canalitza les inquietuds i iniciatives ciutadanes al voltant de la mobilitat i el transport públic a la nostra ciutat. Aquesta pàgina pretén ser una eina per a la difusió de l'activitat del Consell i projecció de l'òrgan a tota la ciutat. És una iniciativa impulsada per la vicepresidència segona del Consell de Mobilitat.

Consell de Solidaritat i Cooperació

El Consell de Solidaritat i Cooperació de Badalona és l’òrgan principal de treball de la cooperació de ciutat i està format per les entitats solidàries badalonines, una representació de l’equip de govern municipal i una representació de tots els grups polítics.

Fòrum de Medi Àmbient

El Fòrum de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació social de caràcter sectorial, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El Fòrum resta adscrit a l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona.

Comparteix