Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

ADSCRIPCIO TEMPORAL


Cap del Departament d'Equipaments Educatius

Administratiu/iva secretari/ària reg/dir d'Àmbit (HISENDA) - accés personal temporal llarga durada

2 llocs de CAP UNITAT SBAS (zona 2 i zona 6)

Administratiu/iva secretari/ària regidor/a -director/a d'Àmbit (CULTURA).

Administratiu/iva secretari/ària regidor/a -director/a d'Àmbit (HISENDA).

Adjunt Direcció (en matèria de comerç i consum)

Cap Departament d'Atenció Territorial Polivalent

Tècnic/a Planificació Estratègica B (Via Pública)

Cap d'Unitat de Serveis Generals (adscripció en Gabinet Jurídic)

Cap d'Unitat de Riscos Patrimonials

Cap d'Unitat de Centres Cívics

ADJUNT A DIRECCIO (en matèria de Comerç i Consum)

Cap d'Unitat d'ESCOLARITZACIO

Cap de Servei d'EDUCACIO

Administratiu/iva especialitzat/ada (en matèria de fiscalització)

Tècnic/a de Planificació Estratègica B

SISTEMA D'ADSCRIPCIO PROVISIONAL