Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cap Departament de TurismeCap Departament de Turisme

Termini de presentació de candidatures: Des del 09/09/2021 fins el 17/09/2021, inclosos

Presentació de candidatures:

Les persones interessades en participar en la provisió del lloc de treball i que compleixin els requisits, hauran de presentar la seva candidatura mitjançant correu electrònic a seleccio@badalona.cat.

Sistema d’ocupació: Comissió de serveis (període 2 anys)

Requisits exigits:

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Grup: A2

Documentació a presentar:

• Currículum vitae detallat i actualitzat

• Acreditació de ser personal funcionari de carrera en el grup requerit

Informació: Unitat de Selecció:  seleccio@badalona.cat ( 93.483.26.21)


Comparteix