Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Borsa de treball de TREBALLADOR/A SOCIALDescripció: BORSA DE TREBALL de la categoria de TREBALLADOR/A SOCIAL, constituïda finalitzat el procés selectiu de 2 places vacants de treballador/a social, pel sistema de concurs oposició, torn lliure.

Data de constitució: 1 d’octubre de 2020

Durada: Vigència inicial d’1 any, prorrogable per períodes d’1 any.

Informació: Servei de Planificació i Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix