Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Brigades d’Actuació Immediata


Imatge banner BAI


Les Brigades d’Actuació Immediata treballen per millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat a la via pública, efectuant petites reparacions urgents, com poden ser arranjar esvorancs a les voreres, adaptar guals per a persones amb diversitat funcional o reparar talussos i escocells.

Aquest 2017 les BAI estan formades per 19 persones aturades de llarga durada, majors de 45 i 55 anys, aportats per l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO). Estan organitzades en 5 equips formats per 3 operaris, que treballaran a tots els barris de la ciutat, i una brigada, de 4 persones, que s’encarrega de la pintura dels bancs públics.

Els treballs que es realitzen s’acorden entre l’Àrea d’Espais Públics i els Districtes de la ciutat i estan coordinats pels serveis tècnics de l’empresa municipal Engestur.

Fes clic aquí per obrir el mapa interactiu i consulta les actuacions amb més detall.


2017

2016

Comparteix