Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Centre d'informació i recursos per a l'emancipació juvenil
El Centre d’Informació i Recursos per l’Emancipació Juvenil (CIREJ) és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès. Té com a objectiu general facilitar eines i mecanismes per a potenciar la teva autonomia personal com a jove a l’hora de poder desenvolupar els teus projectes de vida personals i col·lectius. T’informa, orienta i assessora en matèria d’ocupació, orientació acadèmica, habitatge i mobilitat internacional per facilitar el teu procés d’emancipació, mitjançant assessories especialitzades.

http://www.barcelonesjove.net/


Comparteix